Privacy Statement

Privacy statement TheMakeupbar
TheMakeupbar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
TheMakeupbar
Kruitberghof 37
1104 BC Amsterdam
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- & Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 

Samengevat de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

 • Het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (indien van toepassing)
 • Het behandelen van vragen en/of klachten

 

Bewaartermijn gegevens
Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties mogen zelf bepalen hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. TheMakeupbar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TheMakeupbar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TheMakeupbar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onze site is beveiligd met een SSL-verbinding. Je kan dit herkennen aan de URL. Hier staat https:// voor in plaats van http://. Een SSL-verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen wat je naar ons stuurt. Zo verzekeren wij onze ervan dat je gegevens veilig zijn bij ons.

TheMakeupbar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Mochten er, ondanks alle maatregelen die wij nemen, toch nog persoonsgegevens uitlekken dan zijn wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbv) verplicht om deze te melden aan de Authoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt dan volgens onze interne procedure.

Functionaris gegevensbescherming
Een organisatie is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te leveren wanneer:
Het de kernactiviteit is van het bedrijf om op grote schaal gevoelige persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) te verwerken;
De organisatie structureel mensen observeert (fysiek of digitaal, bijvoorbeeld via cameraobservatie).
TheMakeupbar voldoet niet aan deze criteria en is derhalve niet verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.

Verstrekking aan derden
TheMakeupbar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TheMakeupbar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigingen
TheMakeupbar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Cookie statement
TheMakeupbar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TheMakeupbar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt uw vraag stellen via [email protected]

Updating…
 • Geen producten in je winkelmand.